Samen in de Stad Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen

Samen in de Stad

Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen. Ouderen blijven als gevolg van de veranderingen in de zorg langer thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen wordt steeds belangrijker. Daarom zijn in alle Utrechtse wijken sociale netwerken opgezet die het senioren mogelijk maken langer zelfstandig én prettig in de wijk te blijven wonen. Dat gebeurt onder de paraplu ‘Samen in de Stad’.
 
Op initiatief van zorgorganisatie AxionContinu is in 2013 in Hoograven het eerste sociale netwerk opgezet: SamenHoograven. Veel organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Ouderen die er gebruik van maken, ontmoeten anderen en vergroten zo hun netwerk. Actieve wijkbewoners kunnen iets betekenen voor meer kwetsbare ouderen en zo vinden ontmoetingen plaats. Er zijn bijvoorbeeld koffie-ochtenden in de bibliotheek en ouderen lezen voor op een basisschool.
Uit dit succesvolle project is Samen in de Stad voortgekomen.

In de Factsheet: Vroegopsporing bij (kwetsbare) Ouderen van het RIVM wordt Samen in de Stad als voorbeeld genoemd hoe omgegaan kan worden om de sociale cohesie te versterken en waarbij onderlinge informele hulp gestimuleerd wordt. Klik hier voor de Factsheet.

In februari 2017 was er een bestuurdersbijeekomst van Actiz/Aedes over "de Opgave Wonen en Zorg in de wijk - Bouwen aan sociale netwerken voor kwetsbare mensen" . Samen in de Stad mocht hen inzicht geven in ons programma. Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Samen in de Stad is de verbinding tussen ouderennetwerken in wijken. In negen Utrechtse wijken zijn Samen-netwerken:

 • SamenHoograven
 • SamenKanaleneiland/Transwijk
 • SamenLeidscheRijn
 • SamenLunetten
 • SamenNoordOost
 • SamenOndiep/Pijlsweerd
 • SamenOvervecht
 • SamenRivieren/Dichterswijk
 • SamenZuilen
 • SamenBinnenstad
 • SamenDeMeern
 • SamenOost
 • SamenVleuten
 • SamenWest

 

Samen in de Stad brengt wijkbewoners, jong en oud, met elkaar in contact. Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar te betekenen. Maar ook worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen.
Samen in de Stad brengt mensen samen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan koffieochtenden in de bibliotheek, spelletjes doen of samen wandelen.

Samen in de Stad is voor álle ouderen in de genoemde wijken. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven dat zij het op prijs stellen als iemand een boodschap voor hen doet. Of dat zij graag met iemand een activiteit willen bezoeken.
Samen in de Stad is er ook voor jongere wijkbewoners, die graag iets willen betekenen voor ouderen. Ook zij kunnen zich aansluiten bij Samen in de Stad. Voor een ouder iemand in de straat boeken meenemen uit de bibliotheek of samen een kopje thee drinken…. Er op een fijne en vanzelfsprekende manier voor elkaar zijn.

Samen in de Stad is een netwerk waar veel organisaties in de negen wijken aan meedoen. Zij brengen ouderen met elkaar in contact, verzorgen trainingen voor vrijwilligers en bieden (ruimtes voor) activiteiten aan en dergelijke. Iedere wijk heeft een eigen contactpersoon. De contactpersoon beantwoordt vragen over de eigen wijk.
Samen in de Stad brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar.
 
Wat kost Samen in de Stad?
Samen in de Stad brengt wijkbewoners met elkaar in contact. Dat kost uiteraard niets. Wie gebruik maakt van voorzieningen in de wijk, betaalt de kosten die daarvoor gelden. De kosten zijn vrijwel altijd laag.

In iedere wijk zijn veel wijkactiviteiten waar ouderen aan kunnen deelnemen. Een actueel overzicht staat bijvoorbeeld op de website Wijkconnect. Ook in wijkkranten staat vermeld wat er voor ouderen te doen is.

Twitter en Facebook
Samen in de Stad in actief op Twitter (@samenindestad) en Facebook.
In de wijken worden via Twitter activiteiten en nieuwtjes gemeld (@samenhoograven, @samenkanaleneiland, @samenleidscherijn, @samennoordoost, @samenovervecht, @samenondieppijlsweerd, @samenrivierendichterswijk, @samentranswijk en @samenZuilen). Ook heeft elke wijk een eigen Facebookpagina.

Initiatiefnemers van Samen in de Stad
AxionContinu, U Centraal, Wijk&co, DOENJA Dienstverlening, Me’kaar, Vooruit en Welzaam.
 
Betrokken organisaties
Onder andere de volgende stedelijke organisaties zijn betrokken bij Samen in de Stad:
De Zonnebloem, Rode Kruis, Huisartsenpraktijken, Wijkconnect, Vrijwilligerscentrale Utrecht, Portaal Utrecht, Buurtzorg, Careyn, Indigo, Humanitas, COSBO, Vecht en IJssel en de Buurtteams. Daarnaast zijn er per wijk nog vele wijkinitiatieven en -organisaties betrokken.

SamenBinnenstad
Ivonne Landaal
e.: binnenstad@doenjadienstverlening.nl
t.: 06- 1824 2747

SamenHoograven
Tamara Leguit
e.: samenhoograven@vooruitutrecht.nl
t.: 06 - 4355 5835
  

SamenKanaleneiland/Transwijk
Dinie Hennevelt (Kanaleneiland)
e.: samenkanaleneiland@doenjadienstverlening.nl
e.: samentranswijk@doenjadienstverlening.nl
t.: 06 - 5464 3008

SamenLeidscheRijn
Ineke Lissenburg
e.: samenleidscherijn@doenjadienstverlening.nl
t.: 06 - 4638 8459

SamenLunetten
Dick Haaksman
e.: samenlunetten@vooruitutrecht.nl
t.: 06 - 2205 3473

SamendeMeern
Janneke van der Meulen
e.: samenvleuten-demeern@welzaamutrecht.nl
t.: 030 - 677 3131

SamenNoordoost
Reilif Bonse
e.: samennoordoost@wijkenco.nl
t.: 06 – 2334 6808

SamenOndiep/Pijlsweerd
Tamara Erkelens
e.: samenondieppijlsweerd@mekaarutrecht.nl
t.: 030 - 420 03 00

SamenOost
Karlijn van den Dungen
e.: samenoost@vooruitutrecht.nl
t.: 06 - 4156 3366

SamenOvervecht
Reilif Bonse
e.: samenovervecht@wijkenco.nl
t.: 06 – 2334 6808

SamenRivieren-/Dichterswijk
Leonie Weesing
e.: samenrivieren-dichterswijk@doenjadienstverlening.nl
t.: 06 - 1260 3091

SamenVleuten
Jan Bloemkolk
e.: samenvleuten-demeern@welzaamutrecht.nl
t.: 030 - 677 31 31

SamenWest
Carla van der Giessen
e.: samenwest@mekaarutrecht.nl
t.: 06 - 4027 0917

SamenZuilen
Tamara Erkelens
e.: samenzuilen@mekaarutrecht.nl
t.: 06 - 3956 3944